English version
KidsPark Vám nabízí

profesionální péči o Vaše děti

v krásných a klidných prostorách naproti Riegrovým sadům.
Samozřejmostí je mnoho aktivit a individuální přístup.

Jaké jsou naše hlavní benefity ?

Děti jsou rozděleny do tříd podle věku a jejich program je tomu přizpůsoben.